Dokumenty Sprawy Bieżące

Dokumenty Sprawy Bieżące

SoftwareStudio > Program DMS > Sprawy bieżące

Dokumenty Sprawy Bieżące


Rejestr Spraw Bieżacych Udostępnia dokumenty oznaczone jako w trakcie pracy.

Sprawy bieżące Domyślnie każdy zarejestrowany dokument w systemie trafia do rejestru spraw bieżących i znajduje się w nim tak długo, aż nie zostanie przeniesiony do rejestru ARCHIWUM lub do rejestru SPRAW USUNIĘTYCH. Dokumenty oznaczone są specjalnym znacznikiem, który można zmienić za pomocą funkcji STAN - i w ten sposób przenieść dokument do innego rejestru.Czytaj też:


Dokumenty

Pozycje szczegółowe zakładki DOKUMENTY wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do dokumentów ofert i dokumentów zamówienia. Po wywołaniu menu DOKUMENTY / NOWE ZAMÓWIENIA pojawi się okno dopisania nowego zamówienia. Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek: Dane ewidencyjne, Zapotrzebowanie klienta, Cechy, Notatki, Załączniki. .


Sprawy
sprawysprawy