program archiwizacja dokumentów NAR

program archiwizacja dokumentów program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych nar

Oprogramowanie

Automatyczna Identyfikacja Pracowników
Automatyczna Identyfikacja w Narzędziowni
Bezpieczeństwo Aplikacji
Charakterystyka Programu
Codzienna Obsługa Maszyn
Dokumenty Usunięte
Dyrektywa "maszynowa" md 98/37 i 2006/42/we
Dziennik Zdarzeń
Edycja Arkusza Spisu z Natury
Filtrowanie Danych
Gospodarka Magazynowa
Gospodarowanie Narzędziami
Grupowanie Danych
Historia Obrotów Magazynowych
Identyfikacja Rfid
Inne Skorowidze
Instalacja Serwera sql
Integracja Offline
Integracja Online
Inwentaryzacja
Kartoteki Narzędziowe
Klienci Narzędziowni
Konfiguracja Menu Nawigacja
Kontrahenci Narzędziowni
Legalizacja Narzędzi
Magazyn Narzędzi
Nagrody Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych
Naprawa
Nowy Arkusz Inwentaryzacyjny
Numeracja Dokumentów
Numeracja Dokumentów i Kartotek
o Programie Magazyn Narzędzi
Obsługa Okresowa
Oprogramowanie w Magazynie Narzędzi
Parametry Badań
Pasek Powiadomień
Plany Przegladów Maszyn i Urządzeń
Podstawy Metrologii
Program do Obsługi Narzędziowni
Przegląd Techniczny
Przypinanie Witryny Magazyn Narzędzi do Paska Zadań
Rejestr Narządzi
Rejestr Użytkowników Programu
Remont
Rezerwacje
Rodzaje Magazynów
Serwer Raportów
Skorowidz Kartotek Kontrahentów
Skorowidze
Skorowidze Kartotek Magazynowych
Skorowidze Kartoteki
Skorowidze Magazyn
Skorowidze Magazynowe
Skorowidze Systemowe
Sortowanie Danych
Stabilność Pracy
Studio Raportynet
Synchornizacja Danych Tryb Setup
Synchronizacja Danych Tryb Admin
Uruchamianie Programu Replikatornet
Ustawienia Menu Start
Ustawienia Skrótów na Pulpicie
Użytkownicy Programu Magazyn Narzędzi
Wymagania Oprogramowanie
Wymagania Sprzęt Komputerowy
Wynajem Narzędzi od Dostawców
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia Narzędzi
Wypożyczanie Narzędzi
Wypożyczenia Przez Pracowników
Zakładanie Kartoteki
Zamknięcie Dokumentu Inwentaryzacji
Zamówienia na Narzędzia
Zaopatrzenie
Zarządzanie Użytkownikami Narzędziowni
Zastosowanie
Zwrot Narzędzi do Magazynu
Zwroty Narzędzi do Dostawcy
Zwroty Narzędzi do Magazynu