WDROŻENIOWE

Program Archiwizacja Dokumentów wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe systemu magazynowego


Prace WDROŻENIOWE w magazynie wysokiego składowania obejmują rozpoznanie stanu aktualnego oraz zdefiniowanie potrzeb użytkowników.

wdrożenia systemów wms |

Prace wdrożeniowe


Prace WDROŻENIOWE związane z instalacją, konfiguracją, personalizacją i uruchomieniem produkcyjnym oprogramowania.


Wdrożenie oprogramowania


Prace WDROŻENIOWE programu reklamacyjnego RMA obejmują konfigurację i dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb użytkowników systemu. Wdrożenie realizowane jest na podstawie dokumentacji ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA.


Usługi analizy przedwdrożeniowej


Usługa analizy przedWDROŻENIOWEj ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia systemów informatycznych.


Analiza przedwdrożeniowa
Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedWDROŻENIOWEj.

Analiza przedwdrożeniowa
Usługa analizy przedWDROŻENIOWEj ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia systemów informatycznych.

Analiza przedwdrożeniowa
Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedWDROŻENIOWEj.

Analiza przedwdrożeniowa
Analiza przedwdrożeniowa oprogramowania. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedWDROŻENIOWEj. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony.

Wdrożenie programu ERP
Wdrożenie systemu informatycznego - programu ERP - Konsultanci prowadzą wdrożenie programów wg różnych metod, w tym najczęściej metodyki WDROŻENIOWEj, pozwalającej wypracować optymalne dla danego Klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne, w oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb oraz o doświadczenie zdobyte podczas wieloletnich wdrożeń i pracy z klientami.

Metodologia wdrożenia systemu ERP
Nasze wdrożenia realizujemy zgodnie z przyjętą przez nas metodyką wdrożeniową, stworzoną w oparciu o opisywane w literaturze wzorce oraz nasze doświadczenia. W prowadzonych projektach staramy się nie tylko zaimplementować aktualny model działania firmy w nowym systemie informatycznym, ale także proponujemy zwykle pewne sprawdzone rozwiązania które przyniosą Klientowi mierzalne korzyści. Każde wdrożenie traktujemy indywidualnie, ale cel zawsze jest taki sam - wdrożyć system w zakładanym przez Klienta zakresie i czasie oraz przy kosztach nie wyższych niż planowane. Klientom, którzy użytkują już wdrożone systemy, proponujemy poWDROŻENIOWE usługi serwisowe. W zależności od potrzeb Klienta dobieramy taki zakres usług, który będzie dla niego optymalny. Zapewniamy między innymi dostęp do aktualnych wersji oprogramowania i dokumentacji oraz kompetentny hot-line. Nasza oferta nie ogranicza się do uruchomienia systemu ERP. Jeśli jest taka potrzeba dostarczamy naszym Klientom niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie dodatkowe. Współpracujemy między innymi z firmami Beyond, Komputronik.

Identyfikacja procesów biznesowych
Szczegółowość opisu oraz sposób jego prezentacji ustalany jest każdorazowo z Klientem, przy określaniu warunków realizacji analizy przedWDROŻENIOWEj. .

Określenie koszty przedsięwzięcia
Przedstawione koszty realizacji wdrożenia szacowane są na podstawie zakładanego zaangażowania konsultantów w prace WDROŻENIOWE, kosztów licencji systemu oraz oprogramowania wymaganego do prawidłowego funkcjonowania systemu, jak również sprzętu komputerowego i infrastruktury technicznej. .

Identyfikacja i opis procesów biznesowych
Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedWDROŻENIOWEj.

Ocena infrastruktury informatycznej
Przegląd posiadanej przez Klienta infrastruktury technicznej i technologicznej pod kątem wykorzystania tych zasobów podczas przyszłej implementacji systemu jak również dokonania koniecznych inwestycji dla potrzeb wdrożenia systemu. Ocena w analizie przedWDROŻENIOWEj posiadanych serweró i stacje roboczych, zainstalowane systemy, ocena infrastruktura sieciowa, oprogramowanie systemowe, bazodanowe i użytkowe.