GRUPOWANIA

Program Archiwizacja Dokumentów grupowania

Grupowanie


Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie


Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny.

filtrowanie | sortowanie |

Grupowanie
Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie danych
Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie
Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny.

Grupowanie
Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie
Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie danych
Funkcja GRUPOWANIA pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumnu lub kilku kolumn. Podczas GRUPOWANIA dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program aby pogrupować dane znajdujące się w danej kolumnie, najpierw okreśa kolejność sortowania. Podstawową formą GRUPOWANIA jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy. .

Inwentaryzacja
Arkusz inwenturyzacyjny (spis z natury) to rejestr który służy do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego, korekty stanów magazynowych, przeprowadzania inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych. Pozycje arkusza inwentury, w rejestrze można podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego w zalezności od numeru arksuza spisowego czy miejsca składowania. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, GRUPOWANIA oraz drukowania.

Konfiguracja tabel - list
Do zmian wyświetlanych na liście kolumn, ich położenie, włączenia dodatkowego GRUPOWANIA i filtrowania służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy lub na pasku narzędzi. Druga zakładka formularza Kolumny umożliwia modyfikację wyświetlanych na liście kolumn. W lewym oknie tej zakładki wyświetlone są dostępne z tego poziomu dane/kolumny, w prawym dane/kolumny aktualnie dostępne na liście. Jeśli chcemy na liście umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem w lewym oknie i za pomocą klawisza Dodaj pole przenosimy do prawego. Jeśli chcemy z listy usunąć dane, zaznaczamy je kursorem w prawym oknie i za pomocą klawisza Usuń pole przenosimy do lewego.

Grupowanie wg cechy grupującej
W systemie ENOVA istnieje możliwość GRUPOWANIA danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha dodawana z poziomu interfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). Grupowanie zostanie omówione na przykładzie cennika. Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej stronie toolbara nad listą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a nad tym polem dwie ikony katalogów.

Grupowanie
Do włączenie GRUPOWANIA na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie GRUPOWANIA należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Grupowanie danych wg dowolnych pól. Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenie odbywa się na zasadzie drag and drop. Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwiń wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie „+” przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonego nagłówka.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl