FIRM

Program Archiwizacja Dokumentów firm

Produkcja oprogramowania dla firm


SoftwareStudio - producent oprogramowania dla FIRM - zapraszamy do kontaktu w celu zaprezentowania naszych rozwiązań. Zajmujemy się produkcją oprogramowania dla FIRM wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne, korzystamy z rozwiązań Microsoft: IIS Server, SQL Server 2008/2012.


Firma Symantec prezentuje


FIRMa Symantec ponownie prezentuje markę Brightmail


Naprawa towaru


FIRMa serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu naprawy bądź wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad.

program do zarządzania magazynem | serwis |

Program Spedycja


Moduł spedycja, jest zewnętrznym programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów za pomocą paczek i przesyłek kurierskich.


Środki trwałe SQL


Hermes SQL - ERP moduł środki trwałe FIRMy Humansoft

corax erp środki trwałe | hermes środki trwałe |

Programowanie


Usługi programowania


Firmy kurierskie wysyłka z magazynu


Wysyłanie paczek za pośrednictwem FIRM kurierskich - spedycyjnych wiąże się z dodatkową pracą polegającą na spakowaniu i oznakowaniiu przesyłki kurierskiej .

integracja z firmami kurierskimi |

Corax ERP


Oprogramowanie humansoft Corax ERP oferuje to nowoczesne rozwiązanie informatyczne dostarcza moduły dla standardowej FIRMy produkcyjno handlowej.


System dla firmy ERP


ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, co znaczy Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. ERP przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program łączy w sobie wszystkie moduły zapewniając bezpieczny przepływ potrzebnych informacji pomiędzy działami FIRMy.

enova erp | kadry | płace | systemy erp | systemy zarządzania | zintegrowane systemy zarządzania |

Maszyny Wirtualne


Tworzenie wysoko dostępnych, skalowalnych aplikacji i usług przy użyciu rozbudowanego środowiska PaaS. Obsługiwane są zaawansowane wielowarstwowe scenariusze, zautomatyzowane wdrożenia i elastyczne skalowanie. Te usługi umożliwiają dostarczanie doskonałych rozwiązań SaaS klientom z różnych części świata.

centra danych | chmura prywatna | hosting |

Polityka bezpieczeństwa hasła
Polityka bezpieczeństwa - hasła.

Magazyn wysokiego składowania
Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej FIRMy - ewidencja ilościowo wartościowa. Magazyn wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Czego nie robić w firmie, aby...
Czego nie robić w FIRMie, aby nie stracić danych?

Zakres funkcjonalny
System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla FIRM handlowych i produkcyjnych.

Cechy rozwiązania Reklamacje
Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa FIRMy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla FIRM prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych FIRM. Specjalistyczne FIRMy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca FIRMa nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, FIRMa logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamujący się budową i dzierżawą obiektów magazynowych konkurują ze sobą, co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynku działalność mniejszych FIRM, które też mają do zaoferowania konkurencyjne magazyny do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni magazynowej szły w górę ze względu na rosnące koszty budowy, ziemi, co właściwie już teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestycje są zabudżetowane na długo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekulacyjny.

Logistyka magazynowa
Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. "co-packing" ("pakowanie na zlecenie"), cross-docking - system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu "miejscu uznanemu", w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego FIRMy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Zastosowanie systemu informatycznego w magazynie
Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla Operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. W FIRMach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS. Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej. /www.wikipedia.pl/.

Zastosowanie programu magazynowego WMS
W FIRMach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.