EXCEL

Program Archiwizacja Dokumentów excel

Zaimplementowanych interfejsów


Zmiana lokalizacji zl zapisany na podstawie dokumentu wz bufor dokument zmiany lokalizacji zwiera informacje o paletach towaru, które mają zostać przeniesione do strefy przyrampowej (numer nośnika, lokalizacja). Interfejs programu oferowanego przez software studio jest przejrzysty i intuicyjny. Asp net jest częścią platformy net aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera www, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez internet.


Załączniki


Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów

grupowanie danych w tabeli | sposób na szukanie - filtrowanie | zamiana kolejności danych w tabeli |

Kartoteki z excela


Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu kartotek z pliku XLS - wgrywanie z EXCELa - EXCEL2sql


Eksportowanie danych


eksportowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.


Dane z excela


import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z EXCELa - EXCEL2eql

excel import danych do bazy sql | usługi programowanie |

Kartoteki z excela - magazyn narzędzi


import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z EXCELa - EXCEL2eql

programy internetowe |

Import z excela do bazy SQL


import danych z pliku XLS - wgrywanie z EXCELa - EXCEL2eql

edi wymiana danych | import danych do bazy sql z excel'a |

Report Builder w narzędziowni


Analizy i raporty za pomocą EXCELa lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

demo raporty | raporty i zestawienia |

Eksport danych


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


Eksport danych


Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. EXCEL XLS

załączniki |

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą EXCELa lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Eksport danych
Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. EXCEL XLS

Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą EXCELa lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą EXCELa lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Programy mobilne
Urządzenia wyposażone w system Windows Mobile użytkownik otrzymuje zwykle razem z zestawem standardowych aplikacji, takich jak EXCEL Mobile, PowerPoint Mobile czy Word Mobile - wszystkie są "kieszonkowymi" odpowiednikami desktopowych aplikacji znanych z pakietu biurowego Microsoft Office.

Office Mobile
Zarządzaj mobilnym biurem dzięki programowi Office Mobile Telefon z systemem Windows ma wbudowany program Microsoft Office Mobile,*dzięki któremu masz dostęp do aplikacji, których używasz na co dzień, takich jak Word, EXCEL, PowerPoint czy OneNote. Bez konieczności siedzenia przy biurku możesz więc rozpocząć obliczenia, sporządzić listę spraw do załatwienia czy zająć się przygotowywaniem prezentacji.

Windows Mobile 60
Zarządzaj mobilnym biurem dzięki programowi Office Mobile Telefon z systemem Windows ma wbudowany program Microsoft Office Mobile,*dzięki któremu masz dostęp do aplikacji, których używasz na co dzień, takich jak Word, EXCEL, PowerPoint czy OneNote. Bez konieczności siedzenia przy biurku możesz więc rozpocząć obliczenia, sporządzić listę spraw do załatwienia czy zająć się przygotowywaniem prezentacji. Dla systemów Operacyjnych z Windows Mobile można dużo łatwiej i efektywniej przygotowywać programy. SoftwareStudio preferuje tworzenie programów na urządzenia mobilne PDA dla systemu Operacyjnego Microsoft w wersji Mobile - rezygnujemy z pisania programów dla Windows CE.

Pakiet Office Mobile
Pakiet Office Mobile jest wyposażony we wszystkie funkcje potrzebne pracownikom do zachowania produktywności poza biurem, zapewniając programy, których wygląd i działanie użytkownicy znają z komputerów stacjonarnych. Program Word Mobile umożliwia wyświetlanie i edytowanie dokumentów utworzonych w programie Microsoft Word oraz ich synchronizowanie z komputerem stacjonarnym lub wysyłanie jako załączników wiadomości e-mail. Ulepszona obsługa formatowania w systemie Windows Mobile 5.0 poprawia czytelność i kompozycję dokumentów. Nowy program PowerPoint Mobile, dostępny w urządzeniu Pocket PC z systemem Windows Mobile 5.0, umożliwia pracownikom wyświetlanie prezentacji programu PowerPoint w czasie podróży. Program EXCEL Mobile został zaktualizowany w systemie Windows Mobile 5.0. W arkuszach kalkulacyjnych na urządzeniach przenośnych można teraz tworzyć wykresy nawet wtedy, gdy użytkownik jest poza biurem. Program b>Internet Explorer/b> Mobile Udoskonalenia wprowadzone w programie b>Internet Explorer/b> Mobile to m.in.: wyświetlanie na pełnym ekranie; pasek postępu do oceny postępu pobierania; ikona wskazująca dostęp do bezpiecznych stron; lepsza obsługa skryptów, usprawniająca przeglądanie witryn; obsługa synchronizacji folderu Przenośne — Ulubione.

VMI - Vendor Management Inventory
Vendor Management Inventory (VMI) polega na planowaniu przez producenta dostaw uzupełniających zapasy w magazynach dystrybutora, hurtowni lub sieci sprzedaży detalicznej - POS (points of sales). W ramach systemu magazynowego WMS udostępniany jest internetowy moduł ASP.net dla klientów zewnętrznych, którzy mogą za pomocą aplikacji przeglądarkowej www planwoać stany wporwadzając zlecenia dostaw. W najprostszej formie planowanie dostaw uzupełniających może opierać się na porównaniu wielkości zapasów aktualnych i - ustalonych wcześniej pomiędzy dostawcą a klientem - co można robić ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego np. MS EXCEL. Jednak korzystania z programu magazynowego znacznie ułatwia i przyśpiesza taką pracę. Korzyści wynikające ze stosowania systemu VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne, gdyż otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży.