BAZY DANYCH

Program Archiwizacja Dokumentów bazy danych

Tabela bazy danych


Tabela jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji.

perspektywy |

Bazy danych


Projektowanie BAZY DANYCH powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji.

dokumenty wz | program do zarządzania magazynem | system magazynowy |

Replikator .net


Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF


Bazy danych SQL 2008 server


Projektowanie, optymalizacja i serwis BAZY DANYCH SQL 2008 server


danych
danych

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY DANYCH w formacie DBF.

Bazy danych SQL 2012 Server
Projektowanie, optymalizacja i serwis BAZY DANYCH SQL 2008 server

Replikator dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY DANYCH w formacie DBF.

Replikator .net
Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF

Integracja SAP
Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej BAZY DANYCH, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych.

Integracja systemów
Integracja odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki, BAZY DANYCH lub urządzenia.

Integracja systemów
Integracja dwóch systemów w sensie informatycznym odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki, BAZY DANYCH lub urządzenia.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY DANYCH w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY DANYCH w formacie DBF. Program Spedycja jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystującym bazę MS SQL 2008 server, dlatego integracja z programmami opartymi i bazy plikowe DBF wymaga synchornizacji (replikacji). Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server.

Zabezpieczanie dokumentów
Archiwizacja może obejmować zarówno dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez użytkownika (dokumenty tekstowe, obrazy, filmy, BAZY DANYCH itp.), a także elementy systemu (pliki konfiguracyjne, rejestry), czy nawet całe systemy Operacyjne (partycje lub dyski twarde). Sposób i rodzaj archiwizacji jest ściśle związany z potrzebami, systemem Operacyjnym, kosztami oraz wymaganym czasem niezbędnym do jej odtworzenia, a także wreszcie dostępnym oprogramowaniem.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl