System Program Archiwizacja Dokumentów ZDJ

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych ZDJ