System Program Archiwizacja Dokumentów ZD

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych ZD