System Program Archiwizacja Dokumentów ZAS

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych ZAS