System Program Archiwizacja Dokumentów WAG

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych WAG