System Program Archiwizacja Dokumentów SPO

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych SPO