System Program Archiwizacja Dokumentów OUT

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych OUT