System Program Archiwizacja Dokumentów OU

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych OU