System Program Archiwizacja Dokumentów MIE

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych MIE