System Program Archiwizacja Dokumentów KLA

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych KLA