System Program Archiwizacja Dokumentów JO

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych JO