System Program Archiwizacja Dokumentów HOS

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych HOS