System Program Archiwizacja Dokumentów FOR

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych FOR