System Program Archiwizacja Dokumentów EXT

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych EXT