System Program Archiwizacja Dokumentów EX

System program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych EX