Program DMS


Archiwizacja dokumentów
Ewidencja Dokumentów w Systemie Archiwizacji |System Archiwizowania Dokumentów |Przechowywanie Dokumentów Program Archiwum Dokumentów
Program Umozliwia Rejestrowanie Dokumentów Zgodnie z Zasadami Obowiązującymi w Danej Jednostce Organizacyjnej. Zarejestrowane Dokumenty są Odpowiednio Klasyfikowane, Następuje Nadanie Numeru Zbudowanego w Oparciu o Klasyfikację Dziesiętną (na Numer Składają się Następujące Informacje: Symbol Jednostki Organizacyjnej, Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej, Kolejny Numer Sprawy, Kolejny Numer akt Sprawy, Rok).


Archiwum dokumentów
System do Zarządzania Magazynem |Menu Wyświetla Zestawienie Dokumentów Przeniesionych do Archiwum.
Menu Wyświetla Zestawienie Dokumentów Przeniesionych do Archiwum.


Document Management System
Archiwizacja |Bezpieczeństwo Dokumentów |Historia Pracy z Dokumentami |Integracja z Innymi Systemami |Klasyfikacja Dokumentów |Rejestracja Dokumentów |Zastosowanie Systemu Dmsnet |System dms Document Management System sql Internet Skanowanie
System dms o Nazwie Studio Archiwizacji Dokumentów Sad.net Przeznaczony Jest do Ułatwienia Zarządzania Dokumentami w Firmie, Urzędzie, Kancelarii Itp.


Kartoteki
Aplikacja dla Magazynów Wysokiego Składowania |Przechowywanie Dokumentów
Kartoteki Nadawców, Adresatów i Pracowników.


Komentarze i notatki
Aplikacje Magazynowe |Program Składowania i Udostępniania Dokumentów
do Każdego Zarejestrowanego Dokumentu Można Przypsiać Dowolną Ilość Komentarzy


Share Files
Aplikacja dla Handlowców |Sharepoint 2010 |Dokumenty Przez Internet Archiwum Dokumentow
Moduł Udostępniania Plików dla Zalogowanych Użytkownikó za Pomocą Folderów Publicznych Oraz Dostęp do Plików Przez Internet Znajdujących się w Folderach Prywatnych.


Skany dokumentów
Klasyfikacja i Kategorie Dokumentów |Zarządzanie Zeskanowanymi Dokumentami |Program Skanowanie Dokumentów
Dołączanie Plików Graficznych Skanów Dokumentów.


Sprawy bieżące
Program do Obsługi Reklamacji |Dokumenty Sprawy Bieżące
Rejestr Spraw Bieżacych Udostępnia Dokumenty Oznaczone Jako w Trakcie Pracy.


Studio Archiwizacji Dokumentów SAD
Archiwizacja Dokumentów Program
Klasyczne Metody Przechowywania Dokumentów w Postaci Papierowej Stawiają Wiele Ograniczeń Wynikających z Natury Papierowej Dokumentu.


Usunięte dokumenty
Program Magazynowy Online |Dokumenty Usunięte Program
Rejestr Dokumenty Usunięte Przechowuje Zarejestrowane Dokumenty, Których nie Chcemy Przechowywać, ani w Rejestrze Spraw Bieżących, ani w Archiwum.


Załączniki do sprawy
Oprogramowanie do Narzędziowni |Załączniki Dokumenty Program
Standardowa Funkcja Pozwalająca Dołączać Dowolne Pliki do Danego Dokumentu – Stanowiące Załączniki.


Zarządzanie dokumentami
Elektroniczna Archiwizacja Dokumentów |System Zarządzania Dokumentami |Zabezpieczanie Dokumentów |System Archiwizacji Dokumentów
System Archiwizacji Dokumentów Pozwala w Wygodny Sposób Gromadzić Dokumenty w Centralnym Repozytorium.


Zestawienie dokumentów
Tworzenie Programów na Zamówienie |Zestawienie Archiwizowanych Dokumentów
Rejestr Zestawienia Wszystkich Archiwizowanych Dokumentów.