Archiwizacja dokumentów


Administrator systemu DMS
System Zarządzający Magazynem |Gromadzenie Dokumentów Skanów jpg
Administrator Programu Studio Dokumenty to Rola w Programie Przeznaczona dla Osoby Odpowiedzialnej za Jego Konfigurację i Działanie.


Baza SQL server
sql Express |sql Server Poznan
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft z Której Korzysta Program Studio Dokumenty .net


Polityka bezpieczeństwa
Program do Awizacji Transportu |Oprogramowanie Archiwum Dokumentów
Domyślnie Program Używa Autentykacji Przez Formularze, Istnieje Jednak Możliwość Wdrożenia Rozwiązań w Sieci Lokalnej Opartej o Autentykację Przez Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Aplikacji


Role i użytkownicy
Zarządzanie Dokumentami Elektronicznymi pdf
Bezpieczeństwo Oraz Role Użytkowników


SharePoint Portal Server
Alerty Witryny Sharepoint 2010 |Sharepoint Integracja z Office 2010 |Sharepoint 2010, Microsoft, Sharepoint Portal Server
Sharepoint Wersja 2010 Jeszcze Lepiej Integruje się z Aplikacjami Office, od ms Word, aż po ms Project, Oferuje Nowe Funkcje i Jest Bardziej Intuicyjna dla Użytkownika.


Skanowanie dokumentów
Skanowanie Dokumentów pdf Dokumenty
aby Przenieść Zawartość Dokumentów Papierowych do Komputera Należy Skorzystać z Dedykowanego Rozwiązania Pozwalającego na Skonowanie Dokumentów i Zapisu ich Treści do Pliku np. pdf


Funkcjonalność DMS


Filtrowanie dokumentów
Znaleźć Dokumenty
Filtrowanie Wykonywane Jest za Pomocą Wiersza Filtrowania. w Polach Wiersza Filtrowania zapisywane są Wartości a Dostępna w Polach Ikona Filtrowania Wyświetla Listę Warunków Filtrowania i Opcji Wykonania Operacji.


Grupowanie danych
Grupowanie Danych w Tabeli
Funkcja Grupowania Pozwala na Przedstawienie Danych Wyświetlanych w Tabeli Pogrupowanych wg Warunku (wybranej Kolumny).


Komunikacja z programem
Udostępnianie Dokumentów
Komunikowanie się Użytkownika z Systemem Odbywa się Wielowariantowo, Tzn. tę Samą Czynność Można Wykonać w Różny Sposób. generalnie Możliwa Jest Obsługa Systemu Przy Pomocy Myszki i Klawiatury.


Personalizacja
Program Archiwum
Personalizacja, Czyli Dostosowanie Programu do Własnych Potrzeb i Wymagań


Sortowanie dokumentów
Program Repozytorium
Sortowanie Uruchamiane Jest Przez Kliknięcie na Wybrane Pole w Wierszu Etykiet Kolumn


Program DMS


Archiwizacja dokumentów
Ewidencja Dokumentów w Systemie Archiwizacji |System Archiwizowania Dokumentów |Przechowywanie Dokumentów Program Archiwum Dokumentów
Program Umozliwia Rejestrowanie Dokumentów Zgodnie z Zasadami Obowiązującymi w Danej Jednostce Organizacyjnej. Zarejestrowane Dokumenty są Odpowiednio Klasyfikowane, Następuje Nadanie Numeru Zbudowanego w Oparciu o Klasyfikację Dziesiętną (na Numer Składają się Następujące Informacje: Symbol Jednostki Organizacyjnej, Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej, Kolejny Numer Sprawy, Kolejny Numer akt Sprawy, Rok).


Archiwum dokumentów
System do Zarządzania Magazynem |Menu Wyświetla Zestawienie Dokumentów Przeniesionych do Archiwum.
Menu Wyświetla Zestawienie Dokumentów Przeniesionych do Archiwum.


Document Management System
Archiwizacja |Bezpieczeństwo Dokumentów |Historia Pracy z Dokumentami |Integracja z Innymi Systemami |Klasyfikacja Dokumentów |Rejestracja Dokumentów |Zastosowanie Systemu Dmsnet |System dms Document Management System sql Internet Skanowanie
System dms o Nazwie Studio Archiwizacji Dokumentów Sad.net Przeznaczony Jest do Ułatwienia Zarządzania Dokumentami w Firmie, Urzędzie, Kancelarii Itp.


Kartoteki
Aplikacja dla Magazynów Wysokiego Składowania |Przechowywanie Dokumentów
Kartoteki Nadawców, Adresatów i Pracowników.


Komentarze i notatki
Aplikacje Magazynowe |Program Składowania i Udostępniania Dokumentów
do Każdego Zarejestrowanego Dokumentu Można Przypsiać Dowolną Ilość Komentarzy


Share Files
Aplikacja dla Handlowców |Sharepoint 2010 |Dokumenty Przez Internet Archiwum Dokumentow
Moduł Udostępniania Plików dla Zalogowanych Użytkownikó za Pomocą Folderów Publicznych Oraz Dostęp do Plików Przez Internet Znajdujących się w Folderach Prywatnych.


Skany dokumentów
Klasyfikacja i Kategorie Dokumentów |Zarządzanie Zeskanowanymi Dokumentami |Program Skanowanie Dokumentów
Dołączanie Plików Graficznych Skanów Dokumentów.


Sprawy bieżące
Program do Obsługi Reklamacji |Dokumenty Sprawy Bieżące
Rejestr Spraw Bieżacych Udostępnia Dokumenty Oznaczone Jako w Trakcie Pracy.


Studio Archiwizacji Dokumentów SAD
Archiwizacja Dokumentów Program
Klasyczne Metody Przechowywania Dokumentów w Postaci Papierowej Stawiają Wiele Ograniczeń Wynikających z Natury Papierowej Dokumentu.


Usunięte dokumenty
Program Magazynowy Online |Dokumenty Usunięte Program
Rejestr Dokumenty Usunięte Przechowuje Zarejestrowane Dokumenty, Których nie Chcemy Przechowywać, ani w Rejestrze Spraw Bieżących, ani w Archiwum.


Załączniki do sprawy
Oprogramowanie do Narzędziowni |Załączniki Dokumenty Program
Standardowa Funkcja Pozwalająca Dołączać Dowolne Pliki do Danego Dokumentu – Stanowiące Załączniki.


Zarządzanie dokumentami
Elektroniczna Archiwizacja Dokumentów |System Zarządzania Dokumentami |Zabezpieczanie Dokumentów |System Archiwizacji Dokumentów
System Archiwizacji Dokumentów Pozwala w Wygodny Sposób Gromadzić Dokumenty w Centralnym Repozytorium.


Zestawienie dokumentów
Tworzenie Programów na Zamówienie |Zestawienie Archiwizowanych Dokumentów
Rejestr Zestawienia Wszystkich Archiwizowanych Dokumentów.


Wdrożenie programu DMS


Analiza przedwdrożeniowa oprogramowania archiwizacji
Analiza Przewdrożeniowa Archiwum Dokumentów
Analiza Przedwdrożeniowa Oprogramowania. Każde Poważne Przedsięwzięcie Wymaga Dobrego Przygotowania, Zaplanowania Działań, Dlatego Przed Wybraniem i Wdrożeniem Systemu Informatycznego Proponujemy Wykonanie Usługi Analizy Przedwdrożeniowej. Usługa ta Polega na Udokumentowaniu Potrzeb Użytkowników i Wymagań od Systemu Który ma Zostać Wdrożony.


Bezpieczeństwo systemu DMS
Metody Przechowywania Dokumentów w Archiwum
Bezpieczeństwo Jest Ważne w Każdym Typie Programu Rozproszonego. Różne Typy Aplikacji Wymagają Różnych Poziomów Zabezpieczeń.


Instalacja programu DMS
Instalacja i Konfgiruacja Programu
Instalacja i Konfiguracja Systemu Skanowania i Archiwizacji Dokumentów.


Prace wdrożeniowe
Producent Systemów Informatycznych |Wdrożenie Programu Archiwizacji Dokumentów
Prace Wdrożeniowe Związane z Instalacją, Konfiguracją, Personalizacją i Uruchomieniem Produkcyjnym Oprogramowania.


Przygotowanie do wdrożenia
System dms
Złożoność Rozwiązywanych za Pomocą Informatyki Problemów Charakteryzuje Wielkość i Struktura Zbiorów Danych Oraz Złożoność Procedur Przetwarzania Tych Informacji.