Funkcjonalność DMS


Filtrowanie dokumentów
Znaleźć Dokumenty
Filtrowanie Wykonywane Jest za Pomocą Wiersza Filtrowania. w Polach Wiersza Filtrowania zapisywane są Wartości a Dostępna w Polach Ikona Filtrowania Wyświetla Listę Warunków Filtrowania i Opcji Wykonania Operacji.


Grupowanie danych
Grupowanie Danych w Tabeli
Funkcja Grupowania Pozwala na Przedstawienie Danych Wyświetlanych w Tabeli Pogrupowanych wg Warunku (wybranej Kolumny).


Komunikacja z programem
Udostępnianie Dokumentów
Komunikowanie się Użytkownika z Systemem Odbywa się Wielowariantowo, Tzn. tę Samą Czynność Można Wykonać w Różny Sposób. generalnie Możliwa Jest Obsługa Systemu Przy Pomocy Myszki i Klawiatury.


Personalizacja
Program Archiwum
Personalizacja, Czyli Dostosowanie Programu do Własnych Potrzeb i Wymagań


Sortowanie dokumentów
Program Repozytorium
Sortowanie Uruchamiane Jest Przez Kliknięcie na Wybrane Pole w Wierszu Etykiet Kolumn