Archiwizacja dokumentów


Administrator systemu DMS
System Zarządzający Magazynem |Gromadzenie Dokumentów Skanów jpg
Administrator Programu Studio Dokumenty to Rola w Programie Przeznaczona dla Osoby Odpowiedzialnej za Jego Konfigurację i Działanie.


Baza SQL server
sql Express |sql Server Poznan
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft z Której Korzysta Program Studio Dokumenty .net


Polityka bezpieczeństwa
Program do Awizacji Transportu |Oprogramowanie Archiwum Dokumentów
Domyślnie Program Używa Autentykacji Przez Formularze, Istnieje Jednak Możliwość Wdrożenia Rozwiązań w Sieci Lokalnej Opartej o Autentykację Przez Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Aplikacji


Role i użytkownicy
Zarządzanie Dokumentami Elektronicznymi pdf
Bezpieczeństwo Oraz Role Użytkowników


SharePoint Portal Server
Alerty Witryny Sharepoint 2010 |Sharepoint Integracja z Office 2010 |Sharepoint 2010, Microsoft, Sharepoint Portal Server
Sharepoint Wersja 2010 Jeszcze Lepiej Integruje się z Aplikacjami Office, od ms Word, aż po ms Project, Oferuje Nowe Funkcje i Jest Bardziej Intuicyjna dla Użytkownika.


Skanowanie dokumentów
Skanowanie Dokumentów pdf Dokumenty
aby Przenieść Zawartość Dokumentów Papierowych do Komputera Należy Skorzystać z Dedykowanego Rozwiązania Pozwalającego na Skonowanie Dokumentów i Zapisu ich Treści do Pliku np. pdf