Komunikacja z programem
Komunikowanie się Użytkownika z Systemem Odbywa się Wielowariantowo, Tzn. tę Samą Czynność Można Wykonać w Różny Sposób. generalnie Możliwa Jest Obsługa Systemu Przy Pomocy Myszki i Klawiatury.


Studio Archiwizacji Dokumentów SAD
Klasyczne Metody Przechowywania Dokumentów w Postaci Papierowej Stawiają Wiele Ograniczeń Wynikających z Natury Papierowej Dokumentu.


Archiwizacja dokumentów

Program Archiwizacja Dokumentów Archiwizacja dokumentów
Program Umozliwia Rejestrowanie Dokumentów Zgodnie z Zasadami Obowiązującymi w Danej Jednostce Organizacyjnej. Zarejestrowane Dokumenty są Odpowiednio Klasyfikowane, Następuje Nadanie Numeru Zbudowanego w Oparciu o Klasyfikację Dziesiętną (na Numer Składają się Następujące Informacje: Symbol Jednostki Organizacyjnej, Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej, Kolejny Numer Sprawy, Kolejny Numer akt Sprawy, Rok).
Ewidencja dokumentów w systemie archiwizacji | System archiwizowania dokumentów |


Bezpieczeństwo systemu DMS
Bezpieczeństwo Jest Ważne w Każdym Typie Programu Rozproszonego. Różne Typy Aplikacji Wymagają Różnych Poziomów Zabezpieczeń.


Document Management System
System dms o Nazwie Studio Archiwizacji Dokumentów Sad.net Przeznaczony Jest do Ułatwienia Zarządzania Dokumentami w Firmie, Urzędzie, Kancelarii Itp.
Archiwizacja | Bezpieczeństwo dokumentów | Historia pracy z dokumentami | Integracja z innymi systemami | Klasyfikacja dokumentów | Rejestracja dokumentów | Zastosowanie systemu DMSnet |


Skanowanie dokumentów
aby Przenieść Zawartość Dokumentów Papierowych do Komputera Należy Skorzystać z Dedykowanego Rozwiązania Pozwalającego na Skonowanie Dokumentów i Zapisu ich Treści do Pliku np. pdf


Baza SQL server
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft z Której Korzysta Program Studio Dokumenty .net
SQL Express |


Zestawienie dokumentów
Rejestr Zestawienia Wszystkich Archiwizowanych Dokumentów.
Tworzenie programów na zamówienie |


Share Files
Moduł Udostępniania Plików dla Zalogowanych Użytkownikó za Pomocą Folderów Publicznych Oraz Dostęp do Plików Przez Internet Znajdujących się w Folderach Prywatnych.
Aplikacja dla handlowców | SharePoint 2010 |


Kartoteki

Program Archiwizacja Dokumentów Kartoteki
Kartoteki Nadawców, Adresatów i Pracowników.
Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania |


Skany dokumentów
Dołączanie Plików Graficznych Skanów Dokumentów.
Klasyfikacja i kategorie dokumentów | Zarządzanie zeskanowanymi dokumentami |


Załączniki do sprawy
Standardowa Funkcja Pozwalająca Dołączać Dowolne Pliki do Danego Dokumentu – Stanowiące Załączniki.
Oprogramowanie do narzędziowni |


Usunięte dokumenty
Rejestr Dokumenty Usunięte Przechowuje Zarejestrowane Dokumenty, Których nie Chcemy Przechowywać, ani w Rejestrze Spraw Bieżących, ani w Archiwum.
Program magazynowy online |


Sprawy bieżące
Rejestr Spraw Bieżacych Udostępnia Dokumenty Oznaczone Jako w Trakcie Pracy.
Program do obsługi reklamacji |


Archiwum dokumentów
Menu Wyświetla Zestawienie Dokumentów Przeniesionych do Archiwum.
System do zarządzania magazynem |


Zarządzanie dokumentami
System Archiwizacji Dokumentów Pozwala w Wygodny Sposób Gromadzić Dokumenty w Centralnym Repozytorium.
Elektroniczna archiwizacja dokumentów | System zarządzania dokumentami | Zabezpieczanie dokumentów |


SharePoint Portal Server
Sharepoint Wersja 2010 Jeszcze Lepiej Integruje się z Aplikacjami Office, od ms Word, aż po ms Project, Oferuje Nowe Funkcje i Jest Bardziej Intuicyjna dla Użytkownika.
Alerty witryny SharePoint 2010 | SharePoint integracja z Office 2010 |


Polityka bezpieczeństwa
Domyślnie Program Używa Autentykacji Przez Formularze, Istnieje Jednak Możliwość Wdrożenia Rozwiązań w Sieci Lokalnej Opartej o Autentykację Przez Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Aplikacji
Program do awizacji transportu |


Personalizacja
Personalizacja, Czyli Dostosowanie Programu do Własnych Potrzeb i Wymagań