Archiwum 2017-01

Archiwum program DMS dla archiwistów, skanowanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych 2017-01

Hosting HermesSQL

Hosting HermesSQL | Program Archiwizacja Dokumentów

w Ofercie Softwarestudio Znajduje się Usługa Hosting Hermessql. Jest to Usługa Wynajmu Serwera z Systemem Windows I/lub Bazy sql Server.

Hosting enova

Hosting enova | Program Archiwizacja Dokumentów

Technologie Wirtualizacji Nieustannie się Rozwijają, Dzisiejsze Możliwości Rozszerzenia jej na Całą Organizację i Przejścia do Chmury są Jeszcze Większe, Stąd w Ofercie Softwarestudio Pojawiło się Hosting Enova Jako Usługa Wynajmu Oprogramowania.

Cloud Computing

Cloud Computing | Program Archiwizacja Dokumentów

Chmura Obliczeniowa – Model Przetwarzania Oparty na Użytkowaniu Usług Dostarczonych Przez Zewnętrzne Organizacje. Funkcjonalność Jest tu Rozumiana Jako Usługa Oferowana Przez Dane Oprogramowanie Oraz Konieczną Infrastrukturę.

Infrastruktura jako usługa

Infrastruktura jako usługa
Infrastruktura jako usługa | Oprogramowanie jako usługa | Program Archiwizacja Dokumentów

Iaas (infrastrure as a Service), Czyli Infrastruktura Jako Usługa to Spełniająca Wymagania Użytkownika. w Ciągu Kilku Minut Można Wdrożyć i Uruchomić Maszyny Wirtualne z Systemem Windows Server lub Linux.

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze | cloud computing | Program Archiwizacja Dokumentów

Platforma Chmury Klasy Korporacyjnej. Tworzenie Wysoko Dostępnych, Skalowalnych Aplikacji i Usług Przy Użyciu Rozbudowanego Środowiska Windows Azure lub Vmware.

Safetica

Safetica | Program Archiwizacja Dokumentów

Safetica Endpoint Security Jest Produktowana Przez Safetica Technologies i od 2012 Roku Znajduje się w Ofercie Softwarestudio Dzięki Umowie Dystrybucyjnej.

Tickets - System biletowy

Tickets - System biletowy | System biletowy OTRS | Program Archiwizacja Dokumentów

Każde Zgłoszenie Rejestrowane Przez System Helpdeskt Otrs ma Przydzielany Unikalny Identyfikator (ticket) za Pomocą Którego Wszystkie Spływające Wiadomości Mailowe są Grupowane.

OTRS SaaS

OTRS SaaS | Program Archiwizacja Dokumentów

Otrs Jest Dostępnym Rozwiązaniem na Zasadzie Saas (software-as-a-service). Możesz Wynająć Pulę dla Siebie w Chmurze Jaką Oferuje Softwarestudio do Prowadzenia Helpdesk.

Wdrożenie Helpdesk OTRS

Wdrożenie Helpdesk OTRS | Program Archiwizacja Dokumentów

Otrs Helpdesk to Wiodący System Typu Helpdesk Oferowany w Ramach Licencji Agpl. Helpdesk Otrs Został Zaprojektowany w Celu Wsparcia Procesu Kontaktu Klienta z Firmą, Zwiększenia Szybkości Oraz Sprawności Obsługi Zgłoszeń.

Safetica Endpoint Supervisor

Safetica Endpoint Supervisor | Program Archiwizacja Dokumentów

Safetica Endpoint Supervisor Gruntownie Kontroluje Pracowników czy Wykonują Właściwie Pracę.

Safetica Endpoint DLP

Safetica Endpoint DLP | Program Archiwizacja Dokumentów

Safetica Endpoint dlp Chroni Poufne Informacje Firmowe Przed Nieprawidłowym Użyciem Przez Nieautoryzowane Osoby, a Nawet Przed Osobami Trzecimi.

Safetica Endpoint Auditor

Safetica Endpoint Auditor | Program Archiwizacja Dokumentów

Safetica Endpoint Auditor Automatycznie Wykrywa Jakiekolwiek Ryzykowne Zachowania Pracowników. Analizuje ich Aktywność i Ostrzega Zarządzających o Nadchodzących Zagrożeniach.

Kerio Operator

Kerio Operator | Program Archiwizacja Dokumentów

Kerio Operator to System Telefoniczny Voip z Najprostszą Konfiguracją. Kerio Operator to System Telefoniczny dla Biznesu. Oparty o Protokół o Standardzie Biznesowym – sip Voip.

Kerio Connect

Kerio Connect | Program Archiwizacja Dokumentów

Kerio Connect Pozwala na Dostęp do Poczty Email, Kontaktów i Kalendarzy Przez Desktopowych Klientów, Przeglądarki Internetowe Oraz Smartphony.

Kerio Workspace

Kerio Workspace | Program Archiwizacja Dokumentów

Portal z Dokumentami to Jedno Miejsce do Pracy Grupowej, Udostępniania Plików i Obiegu Dokumentów w Firmie.

Kerio

Kerio | Program Archiwizacja Dokumentów

Kerio Technologies to Światowy Dostawca Kompleksowych Rozwiązań Infrastrukturalnych, Umożliwia Przedsiębiorstwom ze Sobą Komunikację i Bezpieczną Współpracę.

Raporty uprawnień programu enova

Raporty uprawnień programu enova | Program Archiwizacja Dokumentów

System Uprawnień w Programie Enova Jest Wielowarstwowy. Każdy Operator ma Przydzielone Uprawnienia, na Których Definiowane Jest Podpięcie do ról Oraz Nadawane są Prawa Obiektowe.

SoftwareStudio Safetica

SoftwareStudio Safetica | Safetica | Program Archiwizacja Dokumentów
PDF Safetica | PDF Safetica Endpoint Security Datasheet | PDF Safetica Endpoint Security Feature List |
Safetica Endpoint Security Jest Dostarczana Przez Safetica Technologies. Safetica Technologies Jest Pionierem w Zakresie Produkcji Oprogramowania Zabezpieczającego Przed Zagrożeniami Wewnętrznymi, Skupionym na Rozwoju Głównego Produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami Dystrybucyjnymi Safetica Technologies są M.in. Ogólnoświatowi Producenci Oprogramowania Antywirusowego, Partnerami Technologicznymi są Dostawcy Systemów Operacyjnych Microsoft, Uniwersytety Itd. Safetica Technologies Blisko Współpracuje z Wydziałami Badawczymi Uniwersytetów.

Kolektor danych

Kolektor danych | Program Archiwizacja Dokumentów

Kolektor Danych - Nowoczesne Narzędzie Zbierania i Przetwarzania Danych. Magazynowe Kolektory Danych Dostępne są z Systemem Windows ce, Windows Mobile lub Android.

Rozwiązania dla wymagających

Rozwiązania dla wymagających | Program Archiwizacja Dokumentów

Aplikacje i Serwery w Chmurze to Kolejny Etap w Rozwoju Firmy, Bezpieczeństwa i Możliwości Systemów Informatycznych. Rozwiązania dla Wymagających Udostępniane na Platformie Vmware Należą do Jednych z Droższych Profesjonalnych Systemów it.

Szef sprzedaży

Szef sprzedaży | Program Archiwizacja Dokumentów

Osiągnięcia Przedsiębiorstwa w Najważniejszym Obszarze Sprzedaży Własnych Produktów i Usług Zależą od Bardzo Wielu Czynników i Wszystkie one Powinny być pod Szczególnym Nadzorem Szefa Sprzedaży. system Organizacji Pracy Działu Sprzedaży, Jest Skupiony na tym aby Przedstawiciele Sprzedaży (handlowcy) Zajmowali się Sprzedażą. za Jego Organizację i Kontrolę Odpowiedzialność Ponosi Szef Sprzedaży.

Wydawanie palet

Wydawanie palet | Program do wydawania palet | Program Archiwizacja Dokumentów

Dokumenty Wydania Zewnętrzne wz Służą do Rejestracji Wydań Palet i Opakowań, Natomiast Dokumenty Rozchody Wewnętrzne rw Służą do Wprowadzania Niedoborów Wynikających ze Spisu z Natury Oraz Wszelkiego Typu Rozchodów Wewnętrznych. Wydawanie Palet Realizowane Jest na Podstawie Kwitów Wystawianych Przez Magazyniera.

Dokumenty przyjęcia palet

Dokumenty przyjęcia palet | Dokumenty związane z przyjmowaniem palet. | Program Archiwizacja Dokumentów

Program Palety Pozwala na Wystawianie Dokumentów Przyjęcia Palet. Użytkownik Programu w Zależności od Konfiguracji ma do Dyspozycji Kilka Różnych Transakcji, za Pomocą Których Przyjmuje się Palety.

Zdjęcia produktów

Zdjęcia produktów | Program Archiwizacja Dokumentów

Zakładka Wyświetla Listę Załączonych Zdjęć z Możliwością Powiększania lub Wyświetlania Pliku w Pełnym Rozmiarze w Oddzielnym Oknie (zakładce Przeglądarki Internetowej). Dołączane Zdjęcia Produktów Mogą być w Dowolnym Zdefiniowanym Formacie Graficznym, Standardowo Jpeg.

Outsourcing informatyczny Poznań

Outsourcing informatyczny Poznań | Program Archiwizacja Dokumentów

Outsourcing Informatyczny Oferowany Przez Softwarestudio Jest Wygodną i Ekonomiczną Formą Utrzymania Systemów Informatycznych. Outsourcing Informatyczny nie Wymaga Zatrudniania na Stałe Osób Odpowiedzialnych za Jego Poprawne Działanie. Softwarestudio Poznań Oferuje Świadczy Usługi dla Firm w Poznaniu i Całym Kraju.

Programowanie www

Programowanie www | Program Archiwizacja Dokumentów

Softwarestudio Dostarcza Indywidualne Rozwiązania Wspierające Procesy Biznesowe, Stawiając Nacisk na Przygotowanie Innowacyjnego Produktu o Wysokiej Jakości. Programowanie www Realizujemy w Technologii Asp.net na Serwerze Iis.

Awizo dostawy towaru

Awizo dostawy towaru | Awiza dostaw | Program Archiwizacja Dokumentów
Awizacja dostaw |
Dokument Wysyłany do Klienta, Informujący o Zbliżającej się Dostawie to Awizo Dostawy Towaru. Program Magazynowy Pozwala na Rejestrowanie Dokumentów Awizacji Przez Stronę Www.

Programy komputerowe magazynowe

Programy komputerowe magazynowe
Programy komputerowe magazynowe | Programy komputerowe do magazynów | Program Archiwizacja Dokumentów

Nowoczesne Technologie Informatyczne Pozwalają na Zarządzanie Magazynem za Pomocą Programu Komputerowego, nie Tylko Bezpośrednio Personelowi Znajdującemu się na Terenie Zakładu, ale Poprzez Internet z Dowolnego Miejsca na Ziemi. Zarządzanie Magazynem za Pomocą Aplikacji Internetowych (programy Komputerowe Magazynowe) Pozwala na Dostęp do Informacji o Stanach Magazynowych, Lokalizacjach, Dokumentach itp Pracownikom Firma Obsługującej Magazyn Oraz Klientom Zdalnym Korzystającym z Usług Magazynu Wysokiego Składowania.

Warehouse Management System WMS

Warehouse Management System WMS | Warehouse Management System | Program Archiwizacja Dokumentów

Cechą Wyróżniającą System Warehouse Management System wms Spośród Innych Systemów Klasy wms Jest Fakt, że Program Jest Niezwykle Elastyczny i Pozwala na Integrację z Innymi Systemami Działającymi w Przedsiębiorstwie Oraz Jego Kontrahentów. Systemem wms Poprzez Odpowiednio Zbudowany Interface Wymiany Danych za Pomocą Plików Excel (xls) lub Bezpośrednio Poprzez Webservice Umożliwia Synchronizację i Przesyłanie Danych Pomiędzy Systemami na Bieżąco.

WAPRO WF-mag i system WMS

WAPRO WF-mag i system WMS | System WMS dla WAPRO WF-mag | Program Archiwizacja Dokumentów

Program Magazyn Wms.net Można Wdrożyć i Zintegrować z Systemem Wf-mag Wapro, Znanym od Wielu lat Oprogramowaniem dla Firm. Wdrożeniem Rozwiązania Zajmuje się Firma Imag Centrum Oprogramowania (http://www.imag.pl/).

Magazyn Wysokiego Składowania WAPRO

Magazyn Wysokiego Składowania WAPRO | WAPRO Magazyn Wysokiego Składowania | Program Archiwizacja Dokumentów
WAPRO Magazyn Wysokiego Składowania | WMS dla WF-mag |
Znane od Kilkunastu lat Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Firmy Asseco Wapro Wf-mag Mogą Współpracować z Oprogramowaniem do Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania Wms. Zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania to Proces Skomplikowany Polegający na Optymalnej Organizacji Pracy Magazynierów i Obsługi Klientów.

WMS dla Wfmag

WMS dla Wfmag | Moduł WMS dla Wfmag | Program Archiwizacja Dokumentów

Programy Asseco Wapro to Komplet Aplikacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wspomagający Zarządzanie Takimi Obszarami jak Sprzedaż i Magazyn, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, a Także Sprzedaż Mobilna i Relacje z Klientami. Studio Magazyn Wms.net Może Współpracować z Programem Wf-mag Wapro. Http://www.wapro.pl/

Aplikacja do prowadzenia magazynu

Aplikacja do prowadzenia magazynu | Oprogramowanie do prowadzenia magazynu | Program Archiwizacja Dokumentów

Aplikacja do Prowadzenia Magazynu Pozwala na Korzystanie Przez Użytkownika z Funkcjonalności Podobnej do Standardowych Programów Windows Instalowanych na Komputerze, ale Przez Przeglądarkę Internetową. Zastosowanie Aplikacji do Prowadzenia Magazynu w Gospodarce Magazynowej Przyśpiesza Operacje Związane z Wystawianiem Dokumentów Obrotu Towarowego Oraz Usprawnia Prace z Przypisywaniem Określonemu Adresowi w Przestrzeni Składowej Jednej Palety.

Aplikacja do obsługi magazynu

Aplikacja do obsługi magazynu | Oprogramowanie do obsługi magazynu | Program Archiwizacja Dokumentów
Program magazynowy | Zarządzanie magazynem |
Aplikacja do Obsługi Magazynu Softwarestudio to nie Jest Prosta Strona www z Możliwością Prezentowania Treści, to Aplikacja w Technologii Asp.net c#, Wykorzystująca Bazę Danych ms sql Server w Wersji 2008r2 lub Nowszą. Aplikacja do Obsługi Magazynu Pozwala na Korzystanie Przez Użytkownika z Funkcjonalności Podobnej do Standardowych Programów Windows Instalowanych na Komputerze.

Aplikacja do zarządzania magazynem

Aplikacja do zarządzania magazynem | Oprogramowanie do zarządzania magazynem | Program Archiwizacja Dokumentów
Aplikacja magazynowa na Mac OS |
Aplikacja do Zarządzania Magazynem ma za Zadanie nie Tylko Prowadzić Ewidencję Ilościową lub Ilościowo Wartościową, ale Także Pozwolić w Łatwy i Szybki Sposób Dokonać Wdrożenia Nowych Pracowników Obsługujących Magazyn Oraz Zapewnić Dostęp Przez Internet Klientom Magazynu. Aplikacja Wspiera Obsługę Terminali Radiowych Wifi z Systemem Windows lub Android Oraz Zapewnia Korzystanie z Drukarek Etykiet Oraz Kodów Kresowych 1d i 2d.

Program magazynowy na Mac OS

Program magazynowy na Mac OS | Program magazynowy na Apple | Program Archiwizacja Dokumentów

Większość Dostępnych Programów Magazynowych to Rozwiązania na System Microsoft Windows. Rozwiązanie Studio Magazyn Wms.net to Nowoczesna Aplikacja Internetowa, Dlatego Można z Niej Korzystać na Komputerach z Systemem mac os.

Web Service

Web Service | Program Archiwizacja Dokumentów

web Service Określane Jako Usługi Sieciowe, Umożliwiają Budowę Prostych, Rozproszonych Aplikacji, Niezależnych od Platformy. w Swoim Działaniu Wykorzystują one Powszechnie Znany Standard xml

Studio Palety

Studio Palety | Studio Palety.net | Program Archiwizacja Dokumentów
Przyjęcia palet |
Rola Magazyn Palet Umożliwia Dopisanie Kartotek Palet, Kontrahentów, Przewoźników, Platform i Miejsc Dostawy. Rola Magazyn Palet Umożliwia Także Dopisanie Dokumentów Przyjęcia Oraz Wydania z Magazynu, a Także Rejestrację Dokumentów Przesunięć Międzymagazynowych.

Raporty Interlan TMS

Raporty Interlan TMS | Program Archiwizacja Dokumentów

Oprogramowanie Interlan Speed Posiada Pełen Zestaw Modułów i Funkcjonalności Niezbędnych dla Każdego Spedytora w Firmie Transportowo-spedycyjnej.

Raportowanie systemu WMS

Raportowanie systemu WMS | Raportowanie system magazynowy | Program Archiwizacja Dokumentów

Program Magazynowy Qguar Firmy Quantum Działający na Bazie Danych Oracle Może Zostać Zintegrowany z Platformą Raportującą Studio Raporty.net

Raportowanie

Raportowanie | Program Archiwizacja Dokumentów
Oprogramowanie magazynowe | Program Wypożyczalnia Narzędzi | Raporty |
Reporting Services, Będące Platformą Raportową ze Skalowalną Architekturą, Spełniają Nawet Wygórowane Wymagania w Zakresie Raportowania.

Raporty ENOVA

Raporty ENOVA | Program Archiwizacja Dokumentów

Program Studio Raporty.net Mozna Wykorzystać do Raportowania Danych z Systemu erp Enova

Raportowanie Hermes SQL

Raportowanie Hermes SQL | Program Archiwizacja Dokumentów

Program Hermes sql Firmy Humansoft Posiada Możliwość Wykorzystania Narzędzi do Raportowania, Alternatywnym Rozwiązaniem Jest Wdrożenie Programu Studio Raporty.net Oparte o sql Reporting Services

Raportowanie SAP

Raportowanie SAP | Program Archiwizacja Dokumentów
Studio Raporty.net |
Niemiecka Firma Produkcyjna Wykorzystująca System erp sap r/3 Wdrożyła Raportowanie Oparte o Studio Raporty.net

Usługi informatyczne programy na zamówienie

Usługi informatyczne programy na zamówienie | Program Archiwizacja Dokumentów
Systemy informatyczne w zarządzaniu | Usługi informatyczne - programowanie | Zintegrowane Systemy Zarządzania |
Wykorzystywanie Standardowych Programów do Codziennych Obowiązków Jest Często Niewystarczające, Dlatego Wiele Przedsiębiorstw Poszukuje Usług Informatycznych w Celu Opracowania Programu na Zamówienie.

ASP.net

ASP.net | Program Archiwizacja Dokumentów

Technologia Asp.net Pozwala na Tworzenie Nowoczesnych i Wydanych Aplikacji Internetowych.

Aplikacja webowa

Aplikacja webowa | Aplikacje webowe | Program Archiwizacja Dokumentów

Aplikacje Webowe (www) to Rozwiązania Informatyczne Pozwalającę na Pracę za Pomocą Przeglądarki Internetowej.

Programy internetowe

Programy internetowe | Ciekawe programy internetowe | Program Archiwizacja Dokumentów
Aplikacje web |
Pojedynczy Komputer nie Potrafi Robić Wielu Interesujących Rzeczy, Jeżeli Jego Możliwości są Ograniczone do Jego Własnych Zasobów. Jednak Jeżeli Taki Komputer Podłączymy do Internetu, Czyli do Sieci Innych "żyjących" na Świecie Podobnych Stworzeń (inteligentnych Inaczej) Zaczynają się Dziać Ciekawe Rzeczy.

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu | Program Archiwizacja Dokumentów
Kartoteki obiektów | Program CMMS.net | programy |
na Rynku Jest Wiele Systemów Cmms w Szerokim Zakresie cen i Możliwosci, Jednak Większość z Nich to Rozwiązania Działające na Pojedynczych Komputerach z Windows.

DEMO Magazyn Narzędzi

DEMO Magazyn Narzędzi | Program Archiwizacja Dokumentów
DEMO Magazyn Narzędzi | Demo programu Magazyn Narzędzi | Program do obsługi Narzędziowni |
Wersja Demonstracyjna Programu Magazyn Narzędzi Pozwala Poznać Szereg Standardowych Funkcjonalności Systemu.

DEMO Magazyn

DEMO Magazyn
DEMO Magazyn | Program Archiwizacja Dokumentów
MAGAZYN DEMO |
Wersja Demonstracyjna Programu Magazynowego Pozwala Poznać Szereg Standardowych Funkcjonalności Systemu.

Soneta (enova)

Soneta (enova) | Soneta Sp. z o.o. | Program Archiwizacja Dokumentów

Firmę Soneta Tworzą Jedni z Najbardziej Doświadczonych Specjalistów w Polsce, Którzy Tworzą Oprogramowanie dla Biznesu już od 20 Lat, a od 2002 Roku System erp Enova

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem | Program Archiwizacja Dokumentów
Zakres funkcjonalny oprogramowania magazynowego |
Zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania to Proces Skomplikowany Polegający na Optymalnej Organizacji Pracy Magazynierów i Obsługi Klientów

Statystyki pozycjonowania stron

Statystyki pozycjonowania stron | Program Archiwizacja Dokumentów

Badanie Skuteczności Pozycjonowania Stron Internetowych Wykonujemy w Oparciu o Narzędzia Google Oraz Stat24

Zasady pozycjonowania stron internetowych

Zasady pozycjonowania stron internetowych | Program Archiwizacja Dokumentów
Pozycjonowanie Google | Pozycjonowanie stron internetowych |
Optymalizacja dla Wyszukiwarek Internetowych (ang. Search Engine Optimization - Seo; Zwana Także Pozycjonowaniem, Ang. web Positioning) - Działania Zmierzające do Osiągnięcia Przez Dany Serwis Internetowy jak Najwyższej Pozycji w Wynikach Wyszukiwania Wyszukiwarek Internetowych dla Wybranych Słów i Wyrażeń Kluczowych.

Pozycjonowanie stron internetowych

Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych | Pozycjonowanie stron w internecie | Program Archiwizacja Dokumentów
Obsługa informatyczna | Pozycjonowanie Google | Zasady pozycjonowania stron internetowych |
za Pomocą Autorskiego Rozwiązania (internetowa Aplikacja Asp.net) Oferujemy Rozwiązanie Skutecznie Podnoszące Pozycje w Rankingu Wyszukiwarki Google.

Magazyn Framework

Magazyn Framework | Program Archiwizacja Dokumentów
Zainstaluj wersję DEMO - Magazyn Framework |
Program Wersja Framework Przeznaczony Jest do Pracy w Środowisku Windows z Interfejsem Przypominającym Pakiet Office 2007/2010

Firesheep

Firesheep | Program Archiwizacja Dokumentów

Dostępne od Niedawna Narzędzie Firesheep, Służące do Ataków na Sieci Wi-fi i Umożliwiające Dokonywanie Wyniszczających Kradzieży Tożsamości Nawet Niezbyt Zaawansowanym Hakerom,

Operator logistyczny

Operator logistyczny | Magazyn operatora logistycznego | Program Archiwizacja Dokumentów
Operacje magazynowe |
Operator Logistyczny Zarządza Łańcuchami Dostaw dla Producentów, Eksporterów i Importerów Oraz Innych Firm Handlowych na Zasadach Usług Outsorucingu.

Zarządzanie raportami

Zarządzanie raportami | Program Archiwizacja Dokumentów
Raport |
Studio Raporty.net Stanowiąc Najwyższy Poziom w Hierachi Serwera Raportów Pozwalają Zarządzać Dostępem do Poszczególncyh Opublikowanych Raportów dla Wybranych Użytkowników Programu.

Planowanie raportu

Planowanie raportu | Program Archiwizacja Dokumentów
Dokumenty wypożyczeń | Transakcje Informacji |
Przed Rozpoczęciem Tworzenia Raportu za Pomocą Programu Report Builder Warto Uwzględnić Kilka Zagadnień Związanych z Dobrym Planowaniem Raportu.

Serwer raportów

Serwer raportów | Program Archiwizacja Dokumentów
Raporty Ad Hoc |
Usługi Microsoft sql Server 2008 Reporting Services Dostarczają Kompletną, Serwerową Platformę, Zaprojektowana w Celu Zaspokajania Dowolnych Wszelkie Potrzeb Związanych z Raportowaniem - Całość Rozwiązania Składa się na Serwer Raportów sql

Tworzenie raportów

Tworzenie raportów | Tworzenie wydajnych raportów | Program Archiwizacja Dokumentów
Business Intelligence | Raporty SQL Server |
Tworzenie Raportów Stanowi w Wielu Przedsiębiorstwach Istotną Sferę Działalności. Skuteczność Pracy Zarządu, Analityków Biznesowych, Menadżerów i Coraz Popularniejszych Pracowników Informacji w Całej Korporacji, Zależy w Dużym Stopniu od Dostępu do Aktualnych i Właściwych Danych, Dostarczanych w Postaci Czytelnych Raportów.

Serwer raportów

Serwer raportów | Program Archiwizacja Dokumentów

Usługi Microsoft sql Server 2008 Reporting Services Dostarczają Kompletną, Serwerową Platformę, Zaprojektowana w Celu Zaspokajania Dowolnych Wszelkie Potrzeb Związanych z Raportowaniem - Całość Rozwiązania Składa się na Serwer Raportów sql

Internetowe usługi Informacyjne

Internetowe usługi Informacyjne | IIS - internetowe usługi Informacyjne | Program Archiwizacja Dokumentów
Instalator SoftwareStudio 2012 | Terminologia |
Pierwsze Wersje Reporting Servcies Wymagały Zainstalwoania Usług Iis, ale od Wersji 2008 Potzreba ta Została Wyeliminowana w Związku ze Zmianą Architektury Serwera

Architektura Reporting Services

Architektura Reporting Services | Reporting Services architektura | Program Archiwizacja Dokumentów
Reporting Services |
Ogromna Funkcjonalność Platformy Raportującej Wynika z Zastosowania Wielu Komponentów w Wielowarstwowej Architekturze.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl